bộ trưởng tài chính

Ông Hồ Đức Phớc, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: TL.

Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, sinh 1/11/1963, quê Nghệ An, tiến sĩ kinh tế. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND thị xã, Phó Bí thư Thị ủy thị xã Cửa Lò, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được đề xuất phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Nguyễn Hồng Diên - Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, được đề xuất phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương.

Ông Lê Minh Hoan - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, được giới thiệu để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được trình để phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Đoàn Hồng Phong - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, được trình để bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Ông Trần Văn Sơn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, được trình để bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngày mai, 8/4, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đối với các chức danh này./.

Minh Anh