TTg1

TTg2

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

TTg3

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

TTg4

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ tham dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ.

TTg5

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu các địa phương.

TTg6
TTg7

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Chính phủ.

Theo TTXVN