Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo phiên họp

Tại phiên họp, bên cạnh tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, Chính phủ sẽ nghe, thảo luận dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, một số báo cáo đánh giá giữa kỳ và các nội dung quan trọng khác.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng tiếp tục xu hướng tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục được kiểm soát, tăng 0,45% so với tháng trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2017. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao. Xuất siêu 2,8 tỷ USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 2.860,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt trên 10,4 triệu lượt người, tăng 22,8%.

Cả nước có trên 87.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng năm nay ước tính đạt 11,25 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chúng ta còn những mặt hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức phải tập trung khắc phục, giải quyết khi thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn 4 tháng.

Theo Chinhphu.vn