Đây là nội dung tại Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 67/2014/QĐ-TTg ngày 4/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg nêu rõ, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có tổng diện tích khoảng 20.776,47 ha bao gồm: Phần diện tích Khu kinh tế hiện hữu là 20.026,47 ha và diện tích 750 ha của Khu công nghiệp dịch vụ và đô thị VSIP Nghệ An.

Được biết, theo quy hoạch, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng và được kỳ vọng trở thành một trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm công nghiệp, du lịch, thương mại, cảng biển lớn của vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam; một trung tâm đô thị lớn của Nghệ An. Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An bao gồm hai tiểu khu vực là khu phi thuế quan và khu thuế quan. Khu phi thuế quan gắn với cảng biển Cửa Lò. Còn khu thuế quan lại bao gồm các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng, khu đô thị, khu vui chơi giải trí, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cư và khu hành chính./.

Theo chinhphu.vn