Nguyen Xuan Phuc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ tại Quốc hội sáng 7/4.

Tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng cảm ơn Quốc hội tín nhiệm đối với ông.

“Trước Cờ đỏ thiêng liêng Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Thủ tướng tuyên thệ.

Phát biểu ngay sau Lễ tuyên thệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Đây là vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tôi sẽ nỗ lực hết mình phụng sự Tổ quốc, nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

“Là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành Quốc hội, tôi sẽ cùng các đồng chí thành viên nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết, nhất trí, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật”, Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thêm: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, hợp tác, ủng hộ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn kết nhân dân, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của các Chính phủ tiền nhiệm, nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng bào, cử tri cả nước ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; phát huy dân chủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và toàn xã hội; nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn”.

Thủ tướng cũng đã gửi lời cảm ơn tới nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Thủ tướng tiền nhiệm đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi tặng bó hoa tươi thắm, cùng lời chúc tới nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng./.

Tiểu sử tóm tắt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN PHÚC
2. Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1954.
3. Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
4. Nơi đăng ký thường trú: phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
5. Dân tộc: Kinh.
6. Tôn giáo: không.
7. Trình độ hiện nay:
- Giáo dục phổ thông: 10/10;
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (năm 1978);
- Ngoại ngữ: Anh văn B, Nga văn B;
8. Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ.
9. Ngày vào Đảng: 12/05/1982; ngày chính thức: 12/11/1983;
10. Là Ủy viên Trung ương Đảng các khoá X, XI và XII;
Là Ủy viên Bộ Chính trị các khoá XI và XII
11. Là đại biểu Quốc hội khoá XI và XIII.
12. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999- 2004 và 2004-2011.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức vụ
- 1966- 1968: Lên Chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo
- 1968- 1972: Học phổ thông; Bí thư Đoàn trường cấp III.
- 1973- 1978: Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Bí thư Chi đoàn.
- 1978- 1979: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng
- 1979- 1993: Chuyên viên; Phó Văn phòng; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Đảng ủy viên Đảng ủy khối dân chính đảng Quảng Nam- Đà Nẵng khoá I và khoá II. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính quốc gia.
- 1993- 1996: Giám đốc Sở Du lịch, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam- Đà Nẵng khoá 15 và khoá 16. Học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore
- 1997- 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khoá 17 và khoá 18; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá 6; kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
- 2001- 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khoá 18; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam khoá 6; Đại biểu Quốc hội khoá XI; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế- Ngân sách Quốc hội khoá XI. Kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam
- 2004- 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khoá 19; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam khoá 7; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá 7; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế- Ngân sách Quốc hội khoá XI.
- 3/2006- 5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
6/2006- 8/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ủy ban Kinh tế- Ngân sách Quốc hội khoá XI
- 8/2007- 01/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
- 01/2011- 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị (khoá XI); Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
- 8/2011- đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị (khoá XI và khoá XII); Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt- Lào; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ; Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương…
- Ngày 07/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Duy Thái