Đầu giờ chiều ngày 21/5, UBTVQH đã đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an.

Cụ thể, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị này với 468/469 đại biểu có mặt tán thành. Nội dung này dự kiến sẽ được Quốc hội tiến hành cùng với nội dung về công tác nhân sự tại phiên họp chiều nay (21/5) và sáng mai (22/5).

Thủ tướng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo tại Quốc hội chiều 20/5.

Theo chương trình vừa được điều chỉnh, sáng 22/5, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, UBTVQH trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cũng trong sáng 22/5, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an (nếu có). Sau đó, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trước đó, thông tin tại họp báo trước kỳ họp 7 Quốc hội XV, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Hội nghị T.Ư 9 khóa XIII, T.Ư Đảng đã giới thiệu ông Tô Lâm để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, song chưa giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm Bộ trưởng Công an nên Kỳ họp 7 chưa có nội dung miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm. Do đó, tại chương trình Kỳ họp 7 được Quốc hội thông qua tại phiên trù bị không có nội dung miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm.

Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Sau 5 năm học tại Đại học An ninh nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an và lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Bộ Công an trong suốt quá trình công tác, cho đến khi được bầu làm Chủ tịch nước.