Về những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế của TDH, hồi cuối tháng 6/2022, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, số tiền thực hiện cưỡng chế là gần 80 tỷ đồng.

Thuduc House (TDH) hứa nộp đủ số thuế bị cưỡng chế trong quý III
Ước tính số tiền thuế Thuduc House (TDH) còn phải nộp tính đến đầu tháng 8/2022 là khoảng 74 tỷ đồng. Ảnh: T.L
Sẽ cưỡng chế doanh nghiệp đấu giá công ở Thủ Thiêm nộp tiền sử dụng đất quá hạn 90 ngày Cưỡng chế 1 doanh nghiệp xây dựng nợ thuế hơn 21 tỷ đồng

Mới đây, Thuduc House cũng đưa ra thêm một số nội dung giải thích về số tiền thuế công ty này bị cưỡng chế.

Công ty này cho biết, từ hồi tháng 5/2021, Thuduc House nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất bổ sung của Dự án khu nhà ở Bình An và Thuduc House đã nộp 24,5 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Đến tháng 2/2022, Thuduc House nhận được công văn của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh số tiền sử dụng đất bổ sung, với tổng số tiền phải nộp giảm từ 24,5 tỷ đồng xuống còn 18,7 tỷ đồng.

Đầu tháng 8/2022, Thuduc House nhận được quyết định của Chi cục Thuế TP. Thủ Đức về việc hoàn trả lãi tiền bổ sung mà Thuduc House đã nộp là 5,8 tỷ đồng.

Thuduc House đã sử dụng toàn bộ số tiền được hoàn này để nộp khoản chậm nộp thuế giá trị gia tăng thực hiện cưỡng chế theo quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, số tiền cưỡng chế ước tính còn phải nộp tính đến ngày 3/8/2022 còn khoảng 74 tỷ đồng.

Công ty này cho biết đang hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp của Thuduc House tại Công ty TNHH Bách Phú Thịnh nhằm có đủ nguồn tài chính nộp đủ số tiền cưỡng chế thuế trong quý III/2022.

Theo kết quả kinh doanh của Thuduc House quý II/2022, công ty đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 10 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm gần 16,8 tỷ đồng./.