Hiện nay, vốn điều lệ của VPG đang là 431 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu nữa, tương ứng 300 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Việc phát hành sẽ thực hiện theo 2 hình thức, phát hành cho cổ đông hiện hữu số lượng cổ phần là gần 21,6 triệu cổ phiếu, còn lại phát hành riêng lẻ.

Tiền nhiều gần nghìn tỷ chưa dùng, VPG vẫn huy động thêm vốn
Một trong những mục đích huy động tiền được VPG đưa ra là để thanh toán LC than cốc nhập khẩu.

Mục đích phát hành là tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm lệ thuộc vào vốn vay; trả tiền nhà cung cấp và thanh toán LC nhập khẩu than cốc, thanh toán nợ đến hạn ngân hàng. Việc phát hành còn nhằm mục đích mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng…

Giá chào bán dự kiến là 18.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến thu về là 540 tỷ đồng. Theo đó, công ty dự kiến sẽ dùng 232 tỷ đồng để thanh toán LC nhập khẩu than cốc, trả tiền nhà cung cấp số tiền là 254 tỷ đồng, số còn lại dự kiến dùng để đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn MIA.

Đợt phát hành huy động vốn của Việt Phát diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này vẫn còn dư khá nhiều tiền tại thời điểm cuối tháng 9/2021.

Theo báo cáo tài chính quý III/2021, VPG có tổng tài sản là 2.215 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 2.030 tỷ đồng. Riêng tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối tháng 9 của công ty lên tới 902 tỷ đồng, tăng mạnh 227% so với cuối năm 2020. Trong đó, các khoản tương đương tiền có giá trị là 852 tỷ đồng, tăng 889% so với đầu năm.

Các khoản tương đương tiền là những khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại. Tại ngày 30/9/2021, một số khoản tương đương tiền được công ty dùng để đảm bảo cho các khoản nợ vay.