Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (3.000 tỷ đồng), 3 năm (3.000 tỷ đồng) và 5 năm (2.000 tỷ đồng).

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.450,6666 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,5-6,0%/năm. Kết quả, huy động được hơn 1.680,6 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,58%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/4/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.250 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,98-6,28%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,07%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/4/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.500 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,0-7,3%/năm. Kết quả, huy động được 1.800 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,11%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/4/2014).

Tính từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 87.635,1740 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua đấu thầu tại HNX./.

N.A