Tìm ngân hàng làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng tại sân bay Đà Nẵng
Hiện, Ngân hàng TMCP Tiên Phong đang làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 31/5/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 92/2019/TT-BTC.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng là sân bay quốc tế áp dụng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Được biết, thời gian qua Ngân hàng TMCP Tiên Phong tham gia làm đại lý hoàn thuế tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, ngày 4/3/2024, Ngân hàng TMCP Tiên Phong có công văn đề nghị chấm dứt hoạt động hoàn thuế và được cơ quan hải quan ghi nhận.

Để việc hoàn thuế giá trị gia tăng tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Ngân hàng TMCP Tiên Phong tiếp tục thực hiện hoàn thuế cho đến khi Bộ Tài chính có văn bản thông báo về việc lựa chọn được ngân hàng thương mại khác thay thế.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang lựa chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã gửi thông báo tới 32 ngân hàng thương mại đã phối hợp thu ngân sách nhà nước với ngành Hải quan để các ngân hàng nắm được chủ trương và nghiên cứu đăng ký tham gia làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại sân bay quốc tế Đà Nẵng./.