Tổ chức Y tế thế giới cải tổ đóng góp ngân sách
Trụ sở Tổ chức Y tế thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ.

Hiện nay, các quốc gia thành viên chuyển phần lớn số tiền đóng góp vào các dự án y tế ngắn hạn mà những nước này tự chọn, nhưng mức đóng góp không ổn định. Theo kế hoạch cải tổ ngân sách, đến giai đoạn 2030 - 2031, tổng phí thành viên của các nước đóng cho WHO sẽ chiếm 50% ngân sách hàng năm của tổ chức này, qua đó tạo điều kiện cho WHO có ngân quỹ ổn định để hoạt động linh hoạt hơn.

Ngân sách được phê duyệt cho năm 2022 - 2023 của WHO ở mức 6,12 tỷ USD, tăng 5% so với mức 5,84 tỷ USD của năm 2020 - 2021. Theo số liệu mới nhất, khoản đóng góp bắt buộc của các nước thành viên, vốn được tính dựa trên dân số và sự giàu có của mỗi quốc gia, chỉ ở mức 957 triệu USD, trong khi các khoản đóng góp tự nguyện cụ thể lên tới 3,7 tỷ USD./.