Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng đến thăm và kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ tại Cục DTNN khu vực Đà Nẵng.

PV: Thưa Tổng cục trưởng, xin ông nói về những đổi mới trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Dự trữ Quốc gia (DTQG) trong 5 năm qua?

Ông Phạm Phan Dũng: Việc đổi mới phong trào thi đua được thể hiện rõ nét ở việc gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của ngành. Mỗi đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị được giao để phát động phong trào thi đua cho thiết thực; đồng thời nâng cao nhận thức về công tác thi đua, xây dựng các giải pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước đi đôi với đổi mới cách thức khen thưởng.

Tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của ngành Dự trữ Quốc gia
Với vị thế mới, đứng trước nhiệm vụ và trách nhiệm được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao ngày càng nặng nề hơn, nhưng với lòng yêu ngành, yêu nghề, với tinh thần trách nhiệm cao, tôi tin rằng đội ngũ cán bộ, công chức ngành DTQG sẽ tiếp tục tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của ngành, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng hệ thống DTQG ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó... TS.Phạm Phan Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; cũng như các chỉ thị khác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về tổ chức Kỷ niệm 70 năm Thành lập ngành và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV và gắn với thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm Thành lập ngành DTQG.

Ngay từ đầu năm, Tổng cục DTNN đã gắn việc tổng kết công tác với việc phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, với những mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể; tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị.

Mặt khác, việc kết hợp thật tốt phong trào thi đua định kỳ hàng năm với tổ chức phong trào thi đua theo chuyên đề, theo các nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách đã đem lại hiệu quả thiết thực. Các đơn vị kịp thời tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để toàn thể cán bộ, công chức trong toàn ngành học tập.

Để phong trào thi đua có hiệu quả thực sự, là động lực thúc đẩy các tổ chức, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phải gắn công tác thi đua với công tác khen thưởng. Kết hợp giữa khen thưởng định kỳ với khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề…

P.V: Kết quả tích cực của các phong trào thi đua luôn là động lực thúc đẩy, góp phần tích cực giúp Tổng cục DTNN hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Xin ông cho biết một số kết quả cụ thể?

Ông Phạm Phan Dũng: Điều đó được thể hiện rõ nét qua nhiều mặt. Về xây dựng thể chế, chính sách: Luật DTQG, Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG đến năm 2020... được ban hành, tạo khung pháp lý đồng bộ về quản lý DTQG và định hướng cho hoạt động của ngành.

Công tác quản lý nhà nước về DTQG đã có những chuyển biến rõ rệt, từ việc xây dựng thể chế đến việc định hướng xây dựng kế hoạch trung hạn, ngắn hạn, với mục tiêu nâng dần quy mô DTQG, theo hướng chiến lược phát triển đã đề ra. Công tác quản lý chất lượng hàng DTQG được quan tâm hàng đầu, các thông tư về: Quản lý chất lượng, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các loại đinh mức kinh tế- kỹ thuật đối với hàng DTQG ban hành.

Công tác quản lý trực tiếp của Tổng cục DTNN cũng đạt được những thành quả to lớn trên nhiều mặt: nhập kho rất nhiều chủng loại vật tư, thiết bị, hàng ngàn phương tiện cứu sinh, cứu nạn, hàng trăm nghìn tấn lương thực... Việc triển khai công nghệ tiên tiến trong bảo quản hàng DTQG là ưu tiên hàng đầu.

Tổng cục DTNN phát động phong trào trào thi đua gắn với viêc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", làm cho mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi người lựa chọn công việc cụ thể ngay trong công tác và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày để phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác; coi đây là việc thường xuyên, liên tục của từng cán bộ công chức, của từng cơ quan, đơn vị.

Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực: tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tinh thần hăng say lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và công tác bảo quản an toàn hàng hóa DTQG của mỗi cán bộ, công chức được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

P.V: Thưa Tổng cục trưởng, từ những thành quả đã đạt được làm nền tảng, phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua ngành DTQG trong chặng đường mới 2015-2020 là gì?

Ông Phạm Phan Dũng: Trong thời gian tới các đơn vị trong toàn ngành DTQG cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thực hiện được mục tiêu và làm tốt các nhiệm vụ mới được giao.

Trước hết, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể cần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua. Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các hướng dẫn về thi đua, khen thưởng, đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Từng đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo; coi trọng và làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào; kịp thời phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và tuyên truyền nhân rộng các nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đặc biệt, các đơn vị cần chú trọng bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến là những cán bộ trực tiếp lao động tại cơ sở như: Thủ kho, kỹ thuật viên, bảo vệ…

Trong giai đoạn hiện nay, với vị thế mới, đứng trước nhiệm vụ và trách nhiệm được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao ngày càng nặng nề hơn, nhưng với lòng yêu ngành, yêu nghề, với tinh thần trách nhiệm cao, tôi tin rằng đội ngũ cán bộ, công chức ngành DTQG sẽ tiếp tục tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của ngành, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng hệ thống DTQG ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn Tổng cục trưởng!

Hồng Sâm