Thông tin từ Bộ NN&PTNT cho biết, Bộ này vừa đã có công văn số 1560/BNN-KH báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc dừng dự trữ quốc gia thuốc BVTV.

Công văn nêu rõ: Theo quy định tại Luật Dự trữ quốc gia và Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia, Bộ NN&PTNT được giao quản lý các nhóm mặt hàng: Hạt giống cây trồng; thuốc BVTV; hóa chất khử khuẩn, khử trùng, xử lý nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản; thuốc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tổng giá trị hàng dự trữ quốc gia tồn kho hiện nay đạt khoảng 430 tỷ đồng.

Theo công văn này, từ năm 2011 đến nay, thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia không được các địa phương đề nghị hỗ trợ bởi các lý do dịch hại cây trồng ít xuất hiện và bùng phát; một số địa phương có điều kiện đã chủ động kinh phí để xử lý khi dịch xảy ra. Mặt khác, thuốc BVTV là hóa chất độc hại, thời gian sử dụng ngắn (từ 2-3 năm) nên phải thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch luân chuyển hàng dẫn tới phát sinh chi phí, tốn kém cho ngân sách nhà nước.

Hiện nay, tồn kho dự trữ quốc gia thuốc BVTV gần 258 tấn, với giá trị gần 42 tỷ đồng.

Từ thực tiễn nêu trên, Bộ NN&PTNT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh loại bỏ thuốc BVTV khỏi Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Trường hợp được Ủy ban thường vụ Quốc hội chấp thuận, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức xuất bán lượng thuốc BVTV tồn kho, số tiền thu được nộp ngân sách nhà nước.

Khánh Linh