Đây là danh hiệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tặng các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước có đóng góp trực tiếp vào việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” sẽ được xét và tổ chức trao tặng 3 năm một lần, mỗi lần xét tặng tối đa 100 doanh nghiệp. Lần thứ nhất được tổ chức cùng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ II và dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Bộ Canh nông (14/11/2015).

Hiện nay, các doanh nghiệp đang đóng vai trò then chốt trong quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Quyết định này thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, quyết định cũng thể hiện mong muốn kêu gọi, khuyến khích cả doanh nghiệp nước ngoài vào chơi sân chơi chung của lĩnh vực nông nghiệp./.

Diệu Hoa