Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai các chính sách hỗ trợ khách hàng

Hoạt động sản xuất tại cảng Tân Cảng - Cát Lái. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, hiện nay, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các doanh nghiệp đã trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Do vậy, việc triển khai các chính sách hỗ trợ không chỉ giúp doanh nghiệp sớm ổn định phục hồi sản xuất, kinh doanh mà còn giải phóng hàng sớm khỏi cảng Tân Cảng - Cát Lái.

Theo đó, tại cảng Tân Cảng - Cát Lái (TCCL) sẽ áp dụng miễn phí chuyển đổi mục đích khi cấp container rỗng cho khách hàng đến hết 31/12/2021. Đối với container hàng khô thông thường hạ bãi tại cảng TCCL chờ xuất tàu, cảng tiếp nhận container trước không quá 5 ngày so với thời điểm dự kiến tàu đến cảng.

Cảng TCCL tiếp nhận bình thường đối với container hàng nhập được chuyển từ các cảng khu vực Cái Mép về cảng đích TCCL để giao hàng. Container hàng nhập chiếm dung lượng bãi cao (hàng siêu trường, siêu trọng, hàng dự án, hàng quá khổ, quá tải...). Container hàng lạnh trung chuyển rút hàng, sang container tại bãi.

Còn tại cảng Tân Cảng - Hiệp Phước (TCHP) áp dụng đối với container hàng nhập tàu tại cảng TCHP đi cảng đích là cảng TCCL: Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vận chuyển trong vòng 24 giờ kể từ ngày thực tế tàu rời cảng TCHP đối với 50% tổng sản lượng container hàng nhập của mỗi chuyến tàu (tính theo Teu) và 48 giờ kể từ ngày thực tế tàu rời cảng TCHP đối với 50% sản lượng container hàng nhập tàu còn lại, với điều kiện hãng tàu hoàn tất khai báo E-Manifest được cơ quan hải quan chấp thuận thông qua hệ thống hải quan điện tử.

Đối với container hàng nhập khẩu nhận trực tiếp tại cảng TCHP, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục chính sách hỗ trợ khách hàng đến hết 31/12/2021, cụ thể: miễn phí giao nguyên container cho khách hàng; miễn phí lưu bãi; miễn phí 24 giờ vận hành container lạnh; hỗ trợ thực hiện thủ tục sửa Manifest/ vận đơn đổi cảng đích sau khi khách hàng đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục trên hồ sơ giấy và trên hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia.

Các chính sách trên có hiệu lực từ ngày 1/11/2021 đến khi có thông báo mới và thay thế hoàn toàn Thông báo số 2551/TB-TC ngày 5/8/2021 về chính sách tại cảng TCCL và cảng TCHP trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

Việc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai các chính sách hỗ trợ và đồng hành với doanh nghiệp, hãng tàu thể hiện vai trò, năng lực của nhà khai thác cảng biển số 1 Việt Nam, góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước trong giai đoạn bình thường mới./.