Cụ thể, nợ phải trả của HAN thời điểm cuối năm 2021 ghi nhận giá trị 5.409 tỷ đồng, tăng thêm 6,6% so với thời điểm đầu năm. Với quy mô nợ như trên, nợ phải trả của doanh nghiệp đã lớn gấp hơn 3,2 lần vốn chủ sở hữu.

Tổng công ty xây dựng Hà Nội: Quy mô nợ tiếp tục tăng cao
Tổng công ty xây dựng Hà Nội (HAN): Quy mô nợ tiếp tục tăng cao. Ảnh: T.L
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội bị phạt 70 triệu đồng Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội tăng 7%

Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu với giá trị 4.533 tỷ đồng, chiếm 84% tổng giá trị nợ phải trả.

Trong đó, giá trị các khoản chi phí phải trả ngắn hạn là 1.258 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 902 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác 507 tỷ đồng, nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước là hơn 289 tỷ đồng…

Về kinh doanh, công ty ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 là 2.452 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 23% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 42 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2020.

Năm 2021, công ty ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 22,5 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua, doanh nghiệp này đọng tiền khá nhiều trong các khoản phải thu. Các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng từ 3.323 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên 3.797 tỷ đồng và thời điểm cuối năm (tăng hơn 14%).

Tại thời điểm cuối năm 2021, công ty ghi nhận dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi là hơn 157 tỷ đồng.

Một số đối tác có các khoản nợ xấu khó thu hồi gồm có Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng, Công ty cổ phần Xây dựng Hancorp 2, Công ty cổ phần cơ khí và Xây dựng…/.