bảo hiểm xã hội

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam chiều 27/12. Ảnh: MN.

Theo quy chế thỏa thuận, hai bên sẽ trao đổi thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng các khoản BHXH bắt buộc và nộp thuế (tổ chức trả thu nhập) để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH và quản lý thu thuế.

Quy chế cũng đề cập đến vấn đề phối hợp thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra và phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức trả thu nhập trong việc thu BHXH và thu thuế; việc trao đổi mã số thuế để sử dụng trong quản lý tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam cho biết, năm 2014, BHXH Việt Nam đã tiến hành rà soát, sửa đổi các thủ tục hồ sơ và quy trình quản lý thu, chi bảo BHXH, bảo hiểm y tế và ước tính sẽ giảm được khoảng 100 giờ làm thủ tục về bảo hiểm (từ 335 giờ xuống còn 225 giờ).

Tuy nhiên để có thể đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra theo đúng Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là phấn đấu đến cuối năm 2015 tổng thời gian làm thủ tục về thuế và bảo hiểm chỉ còn 171 giờ, thì đòi hỏi phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên cả 2 lĩnh vực thuế và BHXH.

Tổng cục Thuế và Bảo hiểm xã hội ký kết Quy chế hợp tác
Không được yêu cầu người nộp thuế, người đóng bảo hiểm phải nộp thêm, phải kê khai thêm bất cứ thủ tục, giấy tờ. Có như vậy, công tác cải cách thủ tục hành chính mới thực sự đến được với người dân và doanh nghiệp... Bộ trưởng Bộ Tài chính - Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng

“Tôi đề nghị BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế cần phải quán triệt và tổ chức triển khai tới cơ quan BHXH và cơ quan thuế các cấp, tới cán bộ thực thi ở cơ sở. Mục tiêu là công tác quản lý của hai cơ quan phải đạt hiệu quả cao hơn và tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, những dữ liệu thông tin mà 1 trong 2 cơ quan đã có thì tự khai thác và tự trao đổi thông tin với nhau. “Không được yêu cầu người nộp thuế, người đóng bảo hiểm phải nộp thêm, phải kê khai thêm bất cứ thủ tục, giấy tờ. Có như vậy, công tác cải cách thủ tục hành chính mới thực sự đến được với người dân và doanh nghiệp", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế cần tiếp tục nghiên cứu một cách nghiêm túc và toàn diện về Đề án kết hợp thu đã xây dựng trước đây.

Theo Bộ trưởng, đây là Đề án khó, nhưng nếu triển khai được sẽ là một bước tiến rất lớn trong cải cách thủ tục hành chính của ngành Tài chính nói chung và lĩnh vực thuế, BHXH nói riêng”.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh, ngoài việc phải tổ chức triển khai tốt Quy chế phối hợp, hai bên cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính hơn nữa. Những giải pháp nào thuộc thẩm quyền của 2 đơn vị thì sửa ngay, những giải pháp nào thuộc Bộ, Chính phủ, Quốc hội thì phải khẩn trương tham mưu, đề xuất báo cáo Bộ kịp thời.

“Bằng mọi cách, phải đảm bảo đến cuối năm 2015 thời gian làm thủ tục về thuế chỉ còn 121,5 giờ, thời gian làm thủ tục về BHXH chỉ còn 49, 5 giờ; tức là, ngoài 370 giờ dự kiến sẽ cắt giảm được thì Tổng cục Thuế phải cắt giảm thêm khoảng 50 giờ và BHXH ngoài 100 giờ dự kiến cắt giảm được thì phải cắt giảm thêm khoảng 190 giờ nữa. Có như vậy mới đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nói./.

Huyền Trang - Nhật Minh