hóa đơn điện tử

Ảnh minh họa.

Tổng cục Thuế cho biết, ngày 19/10/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Theo đó, toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hóa đơn điện tử, hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in theo quy định tại Điều 23 Nghị định 123).

Để đáp ứng kịp thời hiệu lực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123, Tổng cục Thuế đang triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, trong đó cần thiết phải có phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế là phần mềm hỗ trợ chuyên biệt cho cơ quan thuế, phục vụ công tác quản lý hóa đơn điện tử như: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử; tiếp nhận và cấp mã đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; tổng hợp dữ liệu hóa đơn của các doanh nghiệp…

Đây là phần mềm dành riêng cho cơ quan thuế và không có sẵn trên thị trường. Vì vậy, ngày 21/1/2021, Tổng cục Thuế đã đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế về nhu cầu triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP.

“Đến nay, Tổng cục Thuế vẫn đang trong quá trình xem xét, lựa chọn đơn vị thử nghiệm giải pháp phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế. Thông tin mà báo chí cho rằng Tổng cục Thuế có văn bản số 365 (phê duyệt đơn vị cung cấp - PV) là không chính xác” - văn bản của Tổng cục Thuế cho biết.

Tổng cục Thuế cũng đề nghị cơ quan báo chí đăng tải thực hiện đính chính, hoặc chỉnh lý nội dung bài viết cho chính xác đến bạn đọc.

Đối với nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến công tác quản lý thuế và công chức thuế, Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tổng cục Thuế để xác minh tính xác thực, tránh việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin một phía, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thuế, tập thể, cá nhân có liên quan. Đặc biệt là trong bối cảnh ngành Thuế đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp quản lý thuế, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, được các cấp, các ngành và người nộp thuế ghi nhận./.

Nhật Minh