• Quảng Nam: Tổng thu NSNN ước đạt trên 17.400 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2013 ước đạt trên 17.400 tỷ đồng, đạt 51% dự toán năm 2013 và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó: Thu NSNN của ngành Hải quan đạt 9.500 tỷ đồng, đạt 51% dự toán và bằng 105% cùng kỳ; thu ngân sách nội địa (phần cân đối Ngân sách địa phương) đạt 7.600 tỷ đồng, bằng 52% dự toán và bằng 96% cùng kỳ; các khoản thu để lại quản lý qua NSNN đạt 171 tỷ đồng, đạt 71% dự toán và bằng 106% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Hải Dương: Thu NSNN đạt 3.065,3 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, tình hình ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong 7 tháng đầu năm 2013 được 3.065,3 tỷ đồng, đạt 61,5% chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2013, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm năm 2012. Trong đó, một số khoản thu đạt tỷ lệ khá cao như: thu từ khu vực DN Trung ương đạt 91% dự toán, thu thuế thu nhập cá nhân, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)....

• Bình Định: Thu NSNN đạt trên 2.104 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê của Cục Thuế tỉnh Bình Định, tình hình ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn toàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2013 đạt trên 2.104 tỷ đồng, bằng 67,9% dự toán năm 2013, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, có nhiều khoản thu đạt tỷ lệ cao so với cùng kỳ như: thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tăng 116,7%), thu từ khối doanh nghiệp nhà nước địa phương (tăng 88,5%), tiền thuê đất (tăng 69,7%), thuế khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (tăng 51,3%), thu khác tại xã (tăng 46,8%), thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 31%).

• Quảng Ninh: Thu NSNN đạt 9.800 tỷ đồng. Theo báo cáo của Cục Hải quan Quảng Ninh, tính đến hết tháng 7-2013, thu NSNN đạt hơn 9.800 tỷ đồng, tương đương 50,9% dự toán năm, bằng 108,9% so với cùng kỳ năm 2012. Trong số này, thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đạt 5.826,5 tỷ đồng; thuế GTGT đạt 4.051 tỷ đồng; thu qua khu vực cảng biển chiếm 96%; Đơn vị đã làm thủ tục xuất khẩu cho 7,785 triệu tấn than, tăng 3%; trị giá 548 triệu USD, giảm 16%; thu vào ngân sách 1.288 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2012. Nguyên nhân, do giá than xuất khẩu và thuế suất thuế xuất khẩu than giảm, thuế suất thuế nhập khẩu nhóm hàng xăng dầu cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu nhóm hàng này cùng kỳ năm 2012.

• Cao Bằng: Thu NSNN đạt 92,283 tỷ đồng. Theo báo cáo của Hải quan Cao Bằng, 7 tháng đầu năm 2013, tổng giá trị kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục tại đơn vị đạt 225 triệu USD, tăng 73% so với cùng kì 2012. Tuy nhiên hàng hóa có thuế không nhiều, đặc biệt một số mặt hàng có đóng góp lớn về thuế giảm về trị giá dẫn đến công tác thu ngân sách tại Hải quan Cao Bằng gặp nhiều khó khăn. Đến hết tháng 7, số thu tại Hải quan Cao Bằng đạt 92,283 tỉ đồng, mới được khoảng 46,3% chỉ tiêu (chỉ tiêu dự toán 199,2 tỉ đồng).Đ.T