Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt gần 85 tỷ USD