TP. Hồ Chí Minh: Các sở, ngành phải thường xuyên trao đổi, làm việc với các doanh nghiệp bất động sản
Nhiều dự án bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đã được cơ quan chức năng gỡ vướng pháp lý. Ảnh: Kỳ Phương

Cụ thể, văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tại buổi họp nghe kiểm tra tiến độ thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 156 dự án bất động sản của 121 chủ đầu tư.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu, trên cơ sở phân loại theo đề xuất của Sở Xây dựng (tại công văn số 6431), giao các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, có ý kiến phản hồi, thống nhất với Sở Xây dựng về 156 dự án bất động sản cần tháo gỡ khó khăn trước ngày 20/5. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND TP. Hồ Chí Minh trước ngày 30/5.

Văn bản nhấn mạnh, lưu ý có ý kiến góp ý rõ về nội dung chỉ đạo, phân công các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thụ lý, giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có cùng vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, có quy định thời gian cụ thể.

Các đơn vị sở, ngành liên quan khẩn trương chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm các vấn đề, theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh liên quan đến các kiến nghị của HoREA đến thời điểm hiện nay.

Trong đó, cơ quan chức năng tập trung xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành và nếu có khó khăn thì khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh hướng giải quyết; đồng thời, cần lập kế hoạch, thường xuyên trao đổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản có dự án vướng mắc để hướng dẫn thực hiện.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao các đơn liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật kết quả, số liệu các dự án đã được giải quyết tại các sở, ngành, tách số lượng các dự án không thuộc trường hợp vướng mắc tồn đọng kéo dài mà đang trong quá trình các sở ngành xem xét, giải quyết theo quy trình và thẩm quyền; thông tin đến Sở Xây dựng để tổng hợp, so sánh với danh mục 156 dự án trên; có văn bản phản hồi chính thức số liệu kết quả hồ sơ, dự án đã giải quyết cho HoREA và các doanh nghiệp liên quan được biết với tinh thần chia sẻ và công khai, minh bạch.

Sở Xây dựng được giao tổng hợp, chuẩn bị nội dung để UBND TP. Hồ Chí Minh có buổi làm việc, tiếp xúc với HoREA, dự kiến vào tháng 6/2023, về các nhóm dự án có vướng mắc; cần thống nhất với đơn vị về tiêu chí, cách phân loại các nhóm dự án vướng mắc để có kiến nghị, đề xuất phù hợp về nội dung và nơi nhận theo đúng thẩm quyền giải quyết.

Lưu ý, đối với các nhóm dự án có vướng mắc do cơ quan có thẩm quyền thuộc trung ương chỉ đạo giải quyết, chính quyền thành phố giao các đơn vị liên quan khẩn trương theo dõi và cập nhật tiến độ cho HoREA, các doanh nghiệp bất động sản biết thông tin để phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá trình kiến nghị, thụ lý giải quyết hồ sơ dự án.

UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, đối với nhóm các dự án có vướng mắc không thuộc danh sách 156 dự án theo kiến nghị của HoREA đã được sở, ngành giải quyết thì các đơn vị phải chủ động rà soát, lập báo cáo, danh mục, thông tin gửi đến Sở Xây dựng định kỳ hàng tháng để tổng hợp, sau đó báo cáo về UBND TP. Hồ Chí Minh.