Liên quan đến số doanh nghiệp (DN) mới thành lập trong 9 tháng năm 2022, báo cáo của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho hay, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có 24.091 DN thành lập, tăng 44,2% (so với cùng kỳ năm 2021); vốn đăng ký 286.803 tỷ đồng, tăng 10,5%.

9 tháng năm 2022, TP. Hồ Chí Minh có thêm 2.055 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, với vốn đăng ký trên 107 nghìn tỷ đồng. Ảnh Đỗ Doãn
9 tháng năm 2022, toàn TP. Hồ Chí Minh có thêm 2.055 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, với vốn đăng ký trên 107 nghìn tỷ đồng. Ảnh Đỗ Doãn

Nếu phân theo loại hình, có 28.856 công ty TNHH, tăng 49,4%, với tổng vốn đăng ký 204.236 tỷ đồng, giảm 4,3%; 3.763 công ty cổ phần với vốn đăng ký 171.759 tỷ đồng, tăng 2,4%; 302 DN tư nhân với đăng ký 116 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Còn nếu phân theo loại hình kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 125 DN mới được cấp phép với vốn đăng ký 1.911 tỷ đồng, tăng 21,4% về số lượng giấy phép cấp và giảm 25,9% về vốn đăng ký. Khu vực công nghiệp, xây dựng có 6.395 DN (tăng 50,8%) với vốn đăng ký 77.897 tỷ đồng (giảm 27,6%). Trong đó, ngành xây dựng có 2.779 DN, tăng 44,4%, vốn đạt 30.398 tỷ đồng, giảm 4,3%; nhóm ngành công nghiệp có 3.616 DN với vốn đăng ký 47.499 tỷ đồng, giảm 37,4%.

Khu vực thương mại, dịch vụ có 26.405 DN (tăng 45,8%) với vốn đăng ký 296.365 tỷ đồng (tăng 9,3%). Trong đó, hoạt động thương nghiệp có 12.579 DN với vốn đăng ký 100.802 tỷ đồng, tăng 12,4%; hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm có 503 DN với vốn đăng ký đạt 23.914 tỷ đồng, tăng 59,5%; hoạt động kinh doanh bất động sản có 2.055 DN với vốn đăng ký 107.903 tỷ đồng, tăng 25,2%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 3.166 DN với vốn đăng ký 17.498 tỷ đồng, giảm 50,4%.

Vì sao số lượng doanh nghiệp mới tăng mạnh?

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu TP. Hồ Chí Minh ghi nhận các chuyển biến tích cực ở hầu hết các lĩnh vực. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến số lượng doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tăng mạnh.