anh moi

Điều trị bệnh nhân Covid -19 tại một bệnh viện tư ở TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: TL

Văn bản đề xuất của Sở Y tế thành phố nêu rõ, trong khi chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đề nghị UBND thành phố xem xét cho các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tham gia phòng, chống dịch được hưởng một số cơ chế thu phí trong điều trị Covid-19.

Cụ thể, về chi phí điều trị Covid-19 bao gồm tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật…, ngân sách nhà nước thanh toán theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh được Bộ Y tế, quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT, bệnh viện không được thu thêm tiền của người bệnh.

Về chi phí vật tư tiêu hao chưa được kết cấu vào giá dịch vụ kỹ thuật và thuốc điều trị Covid-19 (trừ thuốc Remdesivir 100mg, Molnupiravir 400mg đã được Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp), ngân sách nhà nước thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng với giá thanh toán theo kết quả đấu thầu nhưng không cao hơn mức mà cơ quan bảo hiểm xã hội hiện đang thanh toán cho đơn vị.

Đối với các khoản chi phí phục vụ khác theo yêu cầu ngoài phạm vi chi trả của ngân sách nhà nước bao gồm: (tiền phòng, tiền ăn theo yêu cầu, các dịch vụ tiện ích tăng thêm khác theo yêu cầu của người bệnh,...), bệnh viện được thu tiền người bệnh theo mức giá thỏa thuận giữa bệnh viện và người bệnh nhưng không được vượt quá mức giá mà bệnh viện đã kê khai với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh (nếu có).

Tại thời điểm này TP. Hồ Chí Minh đã huy động hàng ngàn y, bác sỹ, điều dưỡng của 52 bệnh viện tư nhân, 200 phòng khám tham gia các hoạt động phòng, chống dịch. Trong số đó, 11 bệnh viện tư nhân đã chuyển đối một phần công năng để điều trị Covid-19.

Việc huy động các bệnh viện tư nhân tham gia điều trị Covid-19 giúp bổ sung nhân viên y tế, cơ sở vật chất, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập hiện nay./.

Gia Cư