Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ tư HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, UBND thành phố đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn trong học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Theo UBND TP.Hồ Chí Minh, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài và chưa có tiền lệ, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và thu nhập của phần lớn người dân trên địa bàn, đặc biệt là bộ phận công nhân, người lao động ngoài tỉnh có con em đang học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Mục tiêu là “không để một học sinh nào nghỉ học, bỏ học vì điều kiện kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh”.

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất chi 533 tỷ đồng hỗ trợ học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022

Học sinh lớp 12A1, Trường THCS-THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) trở lại trường học trong giai đoạn bình thường mới vào ngày 20/10/2021. Ảnh: CTV

Theo đó, đối tượng được đề xuất hỗ trợ là gần 1,5 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn và gần 300.000 trẻ mầm non, học sinh phổ thông ngoài công lập đang học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài).

Mức đề xuất chi hỗ trợ đối với nhà trẻ là 200.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 1) và 120.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 2). Bậc học mẫu giáo được hỗ trợ là 160.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 1) và 100.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 2). Đối với học sinh tiểu học không thu học phí. Đối với học sinh trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở hỗ trợ mức 60.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 1) và 30.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 2). Học sinh trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông hỗ trợ mức 120.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 1) và 100.000 đồng/học sinh/tháng (nhóm 2).

Đồng thời, UBND TP sẽ tiếp tục thực hiện cấp bù kinh phí cho các cơ sở giáo dục công lập do điều chỉnh mức thu học phí bậc học nhà trẻ (nhóm 2), trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở. Dự trù kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ là khoảng 533 tỷ đồng. Thời gian hỗ trợ là học kỳ 2 năm học 2021-2022./.