TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất chính sách hỗ trợ cải tạo, xây mới nhà trọ
Ảnh: Minh họa

Văn bản nêu rõ, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện yêu cầu các chủ nhà trọ thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà trọ đảm bảo yêu cầu theo hướng dẫn. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Sở Xây dựng thành phố được giao nhiệm vụ hướng dẫn UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện cấp giấy phép xây dựng công trình nhà trọ phù hợp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khi doanh nghiệp, người dân thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo sửa chữa khu nhà trọ, phòng trọ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ lãi vay từ ngân sách nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân để cải tạo xây dựng mới nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở; đồng thời báo cáo đề xuất UBND thành phố trước ngày 6/9/2022 để xem xét trình HĐND thành phố thông qua (dự kiến vào tháng 9/2022), làm cơ sở triển khai thực hiện.

Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin giấy phép xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà trọ và nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, cấp giấy phép kinh doanh nhà trọ theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính.

Văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan xác định quỹ đất trên địa bàn và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thề để đề xuất việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở. Thời điểm thực hiện trước ngày 30/10/2022./.