Theo đó, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất) sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021. Việc giảm sẽ không thực hiện đối với số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

Nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Quy định này áp dụng bao gồm cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định.

Để được hưởng mức hỗ trợ này, người thuê đất cần nộp đầy đủ hồ sơ giảm tiền thuê đất gồm: giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất, theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-TTg; quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Về quy trình, người thuê đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế (chi cục thuế quận/huyện/khu vực nơi khu đất tọa lạc), ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành (25/9/2021) đến hết ngày 31/12/2021.

“Nếu nộp sau thời điểm cuối này, người thuê đất sẽ không được giảm tiền thuê đất theo quyết định trên…” – thông báo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nêu rõ./.