bất

Ảnh: TL.

Ông Lê Hòa Bình - Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và các sở, ngành vừa chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) để hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.

Trước đây, UBND TP. Hồ Chí Minh quy định quy trình làm thủ tục dự án nhà ở thương mại gồm 5 bước. Qua triển khai thực tế, HoREA nêu bất cập tại bước 4. Do vậy, HoREA đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở, ngành quy định rõ thời gian thực hiện từng thủ tục hành chính, sau đó công bố để các chủ đầu tư cùng thực hiện. HoREA cũng đề nghị các sở, ngành hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Lê Hòa Bình đã chỉ đạo các sở, ngành xem xét thống nhất các nội dung trình UBND TP. Hồ Chí Minh để hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố còn 4 bước như sau:

- Bước 1: Sở Kế hoạch Đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà ở thương mại có quyền sử dụng đất, theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021.

-Bước 2: Sở Quy hoạch Kiến trúc hoặc UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện thực hiện thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoặc quy hoạch tổng mặt bằng. Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì làm việc với các sở, ngành trong thời hạn 1 tuần, thống nhất nội dung các thủ tục hành chính tiếp theo trình UBND thành phố phê duyệt, hướng dẫn thực hiện thống nhất.

-Bước 3: Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện thủ tục giao thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy định của Luật Đất đai 2013.

-Bước 4: Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở; cấp phép xây dựng; đồng thời Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất và thông báo để chủ đầu tư thực hiện./.

Văn Nam