hai quan cat lai

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng (bìa phải)khen thưởng cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. Ảnh TH

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan cảng Cát Lái) cho biết, ngay từ đầu năm, lãnh đạo chi cục đã xác định việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) là nhiệm vụ trọng tâm nên đã luôn bám sát kế hoạch chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để có biện pháp kiểm soát chặt nguồn thu và đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Bên cạnh các giải pháp tạo thuận lợi, nuôi dưỡng nguồn thu, Chi cục Hải quan cảng Cát Lái thực hiện nhiều giải pháp chống thất thu hiệu quả, cụ thể: tăng thu cho ngân sách trên 260 tỷ đồng trong công tác tham vấn giá; tăng thu 15 tỷ đồng qua công tác kiểm tra sau thông quan tại cửa khẩu; lập biên bản hơn 600 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trong đó khởi tố hình sự 5 vụ buôn lậu.

Riêng về nhiệm vụ thu NSNN, Chi cục Hải quan cảng Cát Lái đạt số thu cả năm 2020 là 45.141 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao hơn 1,8 nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng trong công tác thu NSNN của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, năm nay đơn vị được giao chỉ tiêu thu NSNN 47.000 tỷ đồng./.

Đỗ Doãn