Cụ thể về việc phát hiện loạt vi phạm thuế này, báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, công chức thuế đã thực hiện kiểm tra 2.099 hồ sơ kê khai thuế, giảm 8,3% (so với cùng kỳ năm trước), với số thuế kê khai bổ sung và ấn định là 285,8 tỷ đồng, tăng 10,5%. Trong đó, 412 hồ sơ phải khai bổ sung, 1.662 hồ sơ phải ấn định thuế, 25 hồ sơ đề xuất kiểm tra tại doanh nghiệp.

Đơn vị cũng tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp 4.128 lượt, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 1.172,5 tỷ đồng, tăng 26%; giảm lỗ 3.205 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 243 tỷ đồng; hiện đã thu nộp ngân sách nhà nước 673 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn
Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Bên cạnh việc kiểm tra thuế, đơn vị đã tổ chức được 28 lượt thanh tra doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 79 tỷ đồng, giảm lỗ 716 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 97 tỷ đồng; hiện đã thu nộp ngân sách nhà nước 59 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý hóa đơn dựa trên kết quả phân tích rủi ro, xác định người nộp thuế có dấu hiệu nghi ngờ gian lận trong sử dụng hóa đơn để đưa vào diện đối chiếu, rà soát; áp dụng chức năng kiểm soát hóa đơn điện tử ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống trên ứng dụng hóa đơn điện tử, lọc danh sách người nộp thuế thuộc diện giám sát hóa đơn vượt ngưỡng an toàn, phân công đến từng công chức của các phòng thanh tra - kiểm tra, các chi cục thuế quản lý doanh nghiệp để tiến hành kiểm tra người nộp thuế theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn của 524 doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn (theo Công văn 1798/TCT-TTKT), Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã rà soát và xử lý 148.584 hóa đơn bất hợp pháp mua của 524 doanh nghiệp này, với tổng số tiền thuế đã điều chỉnh, truy thu và phạt là 857 tỷ đồng, đạt 66,9% về số hóa đơn và 79,94% về số thuế giá trị gia tăng phải xử lý.