Văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá tài sản do Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ký nêu rõ: Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành rà soát, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về đấu giá quyền sử dụng đất (SDĐ) có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, trong đó chú trọng nội dung về đấu giá quyền SDĐ để thực hiện dự án đầu tư có giá trị lớn, có vị trí thuận lợi, tiềm năng.

Chính quyền triển khai nhiều giải pháp gia tăng hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, đặc biệt là tài sản liên quan đến đất công. Ảnh Đỗ Doãn
TP. Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản, đặc biệt là quyền sử đất. Ảnh Đỗ Doãn

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tham mưu việc xác định giá khởi điểm quyền SDĐ để đưa ra đấu giá, đảm bảo đúng quy định và sát với thị trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá, xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp nghiên cứu, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, tổ giám sát thường xuyên hoặc đột xuất với sự tham gia của các sở, ban, ngành có liên quan để giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá của người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản ngay từ khâu xác định, phê duyệt giá khởi điểm, nhất là đấu giá quyền SDĐ để giao đất, cho thuê đất, đấu giá tài sản công có giá trị lớn; nghiên cứu cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hoạt động đấu giá tài sản…

Được biết, hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền SDĐ nói riêng thời gian qua trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả cụ thể, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước, giúp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố. Mặc dù vậy, hoạt động đấu giá tài sản hiện vẫn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là thời gian gần đây xuất hiện những vụ việc đấu giá có dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương.

Do đó, để triển khai có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản, Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, Công điện số 1767/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện đấu giá quyền SDĐ thời gian qua và khắc phục các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động giá tài sản, Thành ủy đã yêu cầu lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh phải có những giải pháp cụ thể để khắc phục, chấn chỉnh./.