TP. Hồ Chí Minh: Thành lập tổ công tác tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ
Ảnh: TL minh họa

Theo đó, Tổ công tác do Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi làm tổ trưởng; Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Lệnh làm tổ phó thường trực; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ làm tổ phó; cùng 13 thành viên còn lại là các chuyên gia, lãnh đạo sở, ngành trực thuộc.

Tổ công tác có nhiệm vụ phân tích, đánh giá, đề xuất các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá. Đồng thời, phân tích diễn biến, đánh giá thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu; tham vấn về những nội dung nhằm hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực của tổ công tác. Thành viên tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy, nhân sự của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ đối với nội dung thuộc chức năng và chuyên ngành quản lý.

Trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ công tác có thể thành lập tổ giúp việc và quy định nhiệm vụ cụ thể cho tổ này./.