Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, đến hết tháng 2/2022, số lượng doanh nghiệp (DN) thuộc 9 ngành dịch vụ chủ yếu có 3.089 DN, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021; nhưng vốn đăng ký giảm 0,7%, đạt 56.595 tỷ đồng.

2 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh có thêm 299 doanh nghiệp bất động sản với vốn đăng ký gần 14 nghìn tỷ đồng. Ảnh Đỗ Doãn
2 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh có thêm 299 doanh nghiệp bất động sản với vốn đăng ký gần 14 nghìn tỷ đồng. Ảnh Đỗ Doãn

Nếu phân theo loại hình DN, số lượng loại hình công ty TNHH tăng 15,2%, đạt 3.636 DN, với tổng vốn đăng ký 39.430 tỷ đồng, giảm 49,3%. Tương tự, số lượng công ty cổ phần thành lập mới có 517 DN, tăng 10%, với vốn đăng ký 24.870 tỷ đồng, giảm 41,1%. DN tư nhân có 34 DN, tăng 13,3%, với vốn đăng ký 11 tỷ đồng, giảm 66,8%.

Nếu phân theo loại hình kinh tế, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 15 DN được cấp phép thành lập mới với vốn đăng ký 152 tỷ đồng, giảm 72,1%. Khu vực công nghiệp, xây dựng có 846 DN, tăng 20,3%, với vốn đăng ký 6.599 tỷ đồng, giảm 89,2%. Trong đó, ngành xây dựng có 360 DN, vốn đăng ký 2.719 tỷ đồng, giảm 65,2%; nhóm ngành công nghiệp có 486 DN với số vốn đăng ký 3.880 tỷ đồng, giảm 92,7%.

Khu vực thương mại, dịch vụ có 3.326 DN được cấp phép, tăng 13,5%, với vốn đăng ký 57.560 tỷ đồng, giảm 1,7%. Trong đó, thương nghiệp có 1.645 DN, vốn đăng ký 29.404 tỷ đồng, tăng 52,3%; tài chính ngân hàng có 64 DN với vốn đăng ký 5.964 tỷ đồng, tăng 27,8%; kinh doanh bất động sản có 299 DN với vốn đăng ký 13.889 tỷ đồng, giảm 33,8%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 375 DN với vốn đăng ký 2.378 tỷ đồng, giảm 2,9%.

Được biết, trong 2 tháng đầu năm 2022, TP. Hồ Chí Minh đã cấp phép đầu tư trực tiếp nước ngoài cho khoảng 70 dự án với vốn đăng ký 79,6 triệu USD, tập trung chủ yếu ở một số ngành như thông tin truyền thông, thương mại, công nghiệp chế biến, chế tạo… Trong đó, Hàn Quốc và Singapore chiếm đến 70% tổng vốn cấp mới./.