Cụ thể hơn về số nợ thuế thu hồi trong 5 tháng, báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng số nợ thuế đã xử lý, thu hồi là 7.529 tỷ đồng, tăng 39% (so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, thu nợ của năm 2021 chuyển sang được 4.994 tỷ đồng, tăng 51%; thu nợ mới phát sinh trong năm 2022 được 2.536 tỷ đồng, tăng 26%; điều chỉnh nợ là 365 tỷ đồng, tăng 308%.

Doanh nghiệp khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. nghìn tỷ đồng nợ thuế nội địa
Doanh nghiệp kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Trong kỳ, cục thuế thành phố đã ban hành 5,32 triệu thông báo nợ thuế, tăng 0,1%; 28.257 quyết định cưỡng chế nợ thuế, tương ứng 52.693 tỷ đồng tiền thuế nợ. So với cùng kỳ, lượt quyết định cưỡng chế giảm 8,62% trong khi tiền thuế nợ tăng tăng 98,33%.

Cơ quan thuế thành phố cũng thực hiện khoanh nợ cho 102.914 lượt người nộp thuế (NNT) trên địa bàn với số tiền thuế đã khoanh là 4.495 tỷ đồng, đạt 90,4%; miễn tiền chậm nộp cho 678 lượt NNT với số tiền chậm nộp đã miễn là 55 tỷ đồng; công khai thông tin trên phương tiện đại chúng 150 lượt NNT với số tiền thuế nợ lên đến 6.042 tỷ đồng.

Chia sẻ về công tác quản lý nợ thuế, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, theo dõi tiến độ, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế kịp thời, đúng đối tượng theo quy định; đồng thời tiếp tục triển khai công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Được biết, TP. Hồ Chí Minh hiện có 264.389 doanh nghiệp (mã 10 số) và 200.687 hộ kinh doanh đang hoạt động. Tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 30/4/2022 trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh là khoảng 55.048 tỷ đồng./.