Cụ thể về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài 11 tháng đầu năm, theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 21/11, toàn địa bàn có 567 dự án đăng ký cấp mới mới với vốn đăng ký đạt 582,8 triệu USD, giảm 34,5% về số giấy phép và tăng 16,4% về vốn (so với cùng kỳ năm trước).

TP. Hồ Chí Minh thu hút hơn 214 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản. Ảnh Đỗ Doãn
TP. Hồ Chí Minh thu hút hơn 214 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản. Ảnh Đỗ Doãn

Đáng chú ý, vốn đăng ký cấp mới tập trung tại một số ngành như kinh doanh bất động sản có 19 dự án với vốn đăng ký cấp mới 214,1 triệu USD (chiếm 36,7% tổng vốn cấp mới); kế đến là thông tin truyền thông với 80 dự án, vốn đăng ký 131,5 triệu USD (chiếm 22,6%); thương nghiệp 231 dự án, vốn đăng ký đạt 106,8 triệu USD; vận tải kho bãi 27 dự án, vốn đăng ký 56,6 triệu USD.

Một số quốc gia có tỷ trọng vốn đầu tư cao gồm Singapore 89 dự án, vốn đăng ký 224,1 triệu USD (chiếm 38,5%); Hàn Quốc 73 dự án, vốn đăng ký 124,3 triệu USD (chiếm 21,3%); Hà Lan 18 dự án, vốn đăng ký 87,4 triệu USD (chiếm 15%); Nhật Bản 50 dự án, vốn đăng ký 69,2 triệu USD (chiếm 11,8%)…

Về điều chỉnh vốn đầu tư, TP. Hồ Chí Minh có 162 lượt dự án với số vốn điều chỉnh tăng thêm gần 1,12 tỷ USD, dù số giấy phép giảm 31,1% nhưng vốn đăng ký lại tăng 2,2 lần. Trong đó, vốn tăng từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 37%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghiệp chiếm 18,9% và thương nghiệp chiếm 33,4%. Quốc gia có vốn tăng chiếm tỷ trọng cao nhất là Nhật Bản (chiếm 25,1%); kế đến là Singapore và Hoa Kỳ, với tỷ lệ lần lượt là 23,1% và 21,2%.

Về góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài, có 2.066 trường hợp với tổng vốn đạt 1,73 tỷ USD, giảm 39% về vốn so với cùng kỳ.

Trong khi đó, dự án chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động từ đầu năm đến ngày 20/11/2021 là 125 dự án, với tổng vốn đầu tư 133 triệu USD; 11 dự án còn hiệu lực hoạt động trên địa bàn thành phố đến ngày 20/11/2021 là 10.404 dự án, với vốn đăng ký là 49,38 tỷ USD (bao gồm vốn cấp mới và điều chỉnh vốn)./.