Cụ thể hơn về kết quả thu ngân sách nhà nước quý I/2023 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023 vừa được Cục Thống kê thành phố công bố cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) ước thực hiện được 124.796 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán và giảm 1,5% (so với cùng kỳ).

Kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Kê khai nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 88.253 tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán, chiếm 70,7% tổng thu cân đối và tăng 1,8%; thu dầu thô ước thực hiện 6.800 tỷ đồng, đạt 42,5% dự toán, chiếm 5,5% tổng thu cân đối và tăng 4,9%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 29.743 tỷ đồng, đạt 20,4% dự toán, chiếm 23,8% tổng thu cân đối và giảm 11,1% so cùng kỳ năm 2022.

Diễn biến tích cực đáng chú ý là các khoản thu nội địa đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 8.877 tỷ đồng, đạt 28,5% dự toán, chiếm 7,1% tổng thu và tăng 13,2%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 31.067 tỷ đồng, đạt 35,7% dự toán, chiếm 24,9% tổng thu và tăng 26,6%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 20.958 tỷ đồng, đạt 35,7% dự toán, chiếm 16,8% tổng thu và tăng 10,2%.

Trong khi đó, thu cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 38.069 tỷ đồng, đạt 32,5% dự toán, chiếm 30,5% tổng thu cân đối NSNN và tăng 10,3%.

Nguyên nhân số thu NSNN 3 tháng đầu năm trên toàn địa bàn giảm so với cùng kỳ năm 2022, theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, chủ yếu do tình hình xuất nhập khẩu của địa phương gặp khó khăn dẫn đến nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh, nên đã ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách chung./.