Trong đó, thu ngân sách nội địa ước thực hiện 39.500 tỷ đồng, đạt 12,8% dự toán, chiếm 79,9% tổng thu cân đối và giảm 8,5% (so với cùng kỳ năm 2022); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) ước thực hiện 7.949 tỷ đồng, đạt 5,5% dự toán, chiếm 16,1% tổng thu cân đối và giảm 34,5%; thu dầu thô ước thực hiện 2.000 tỷ đồng, đạt 12,5% dự toán, chiếm 4% tổng thu cân đối và tăng 24,1%.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Ảnh Đỗ Doãn
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Ảnh Đỗ Doãn

Trong các khoản thu ngân sách nội địa, thu từ doanh nghiệp (DN) nhà nước ước thực hiện 3.640 tỷ đồng, đạt 11,7% dự toán, chiếm 7,4% tổng thu và giảm 1,5%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 16.290 tỷ đồng, đạt 18,7% dự toán, chiếm 32,9% tổng thu và tăng 24,5%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 9.090 tỷ đồng, đạt 18,7% dự toán, chiếm 18,4% tổng thu và giảm 0,8%.

Về chi ngân sách, báo cáo của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) tháng 1/2023 ước thực hiện 3.562 tỷ đồng, đạt 2,8% dự toán và tăng 17,6%. Trong đó, chi thường xuyên ước thực hiện 3.557 tỷ đồng, tăng 17,7%; chi cho hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện 900 tỷ đồng, tăng 43,6%; chi cho sự nghiệp y tế ước thực hiện 191 tỷ đồng, tăng 9,4%; chi khoa học và công nghệ ước thực hiện 155 tỷ đồng, giảm 38,5%...

Được biết, dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2023 là 469.681,9 tỷ đồng, tăng 21,5% so với dự toán năm 2022. Trong đó, thu nội địa 323.575 tỷ đồng, tăng 19,8%; thu từ hoạt động XNK 145.800 tỷ đồng, tăng 25,2% so với dự toán năm 2022./.