Trong đó, thu ngân sách từ thuế xuất khẩu được 219 tỷ đồng, đạt 73% dự toán; từ thuế nhập khẩu được 17.480 tỷ đồng, đạt 79,5% dự toán; từ thuế tiêu thụ đặc biệt được 13.569 tỷ đồng, vượt 11,9% dự toán; từ thuế bảo vệ môi trường được 132 tỷ đồng, đạt 73,3% dự toán; từ thuế giá trị gia tăng được 68.958 tỷ đồng, đạt 93,9% dự toán…

Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông quan lô hàng ngay trong đêm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh Đỗ Doãn
Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông quan ngay trong đêm lô hàng phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh Đỗ Doãn

Năm nay, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) 108 nghìn tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 110 nghìn tỷ đồng. Việc dịch bệnh covid - 19 bắt đầu trở lại từ cuối tháng 4 - đầu tháng 5 đến nay vẫn không ngừng diễn biến phức tạp trên cả nước, trong đó TP. Hồ Chí Minh là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, chính quyền Thành phố đã điều chỉnh liên tục trong hoạt động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc tăng cường giãn cách xã hội với tần suất ngày càng siết chặt trong suốt thời gian vừa qua, từ việc áp dụng Chỉ thị 15; 15+; 16; 16+ với các yêu cầu tạm ngừng một số hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát người tham gia lưu thông, quy định giờ giao thông, điều kiện an toàn đối với các cơ sở sản xuất, thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan nhà nước, trong đó quy định số người làm việc tại cơ quan không quá từ 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 quân số, không tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp… đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Công chức Hải quan thực hiện ''3 tại chỗ'' nhằm đảm bảo việc thông quan hàng hóa. Ảnh Đỗ Doãn
Công chức Hải quan thực hiện ''3 tại chỗ'' giúp thông quan nhanh hàng hóa, gia tăng nguồn thu ngân sách. Ảnh Đỗ Doãn

Đặc biệt quy định giãn cách đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu (XNK). Kim ngạch cũng XNK đã giảm đều trong thời gian vừa qua. Đây là khó khăn, thách thức lớn nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN của đơn vị để đảm bảo cho việc hoàn thành chỉ tiêu thu cuối năm.

Tuy vậy, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại địa phương đang dần được kiểm soát, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để đưa mọi hoạt động công tác về trạng thái bình thường mới, đảm bảo thực hiện đầy đủ chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời có giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, và số thu NSNN tính đến thời điểm 15/11 được xem là kết quả tích cực nhất cho những nỗ lực của đơn vị trong suốt thời gian qua./.