bds tphcm

5 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh có thêm 962 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới, với tổng vốn đăng ký hơn 55 nghìn tỷ đồng. Ảnh Đỗ Doãn

Tính bình quân, vốn đăng ký một doanh nghiệp (DN) thành lập mới đạt 16,9 tỷ đồng, tăng 29,1% so với bình quân cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giấy phép cấp 9 ngành dịch vụ chủ yếu có 10.537 giấy phép, chiếm 72,4% và tăng 7,7% (so với cùng kỳ), với vốn đăng ký 151.612 tỷ đồng, chiếm 61,7% và tăng 13,4%.

Nếu phân theo loại hình, số lượng DN đăng ký mới dưới hình thức công ty TNHH có 12.512 đơn vị, chiếm 86% và tăng 5%, với tổng vốn đăng ký đạt 136.277 tỷ đồng, tăng 51,9%; số lượng công ty cổ phần có 1.904 đơn vị, tăng 10,5%, với vốn đăng ký 109.230 tỷ đồng, tăng 21,3%; DN tư nhân có 125 đơn vị, tăng 17,9%, với vốn đăng ký tăng 0,4%, đạt 89 tỷ đồng.

Còn nếu phân theo ngành nghề kinh tế, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 68 DN được cấp phép thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1.840 tỷ đồng, nhiều gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp, xây dựng có 2.929 DN, giảm 0,6%, nhưng tổng vốn đăng ký nhiều gấp hai lần, đạt 84.752 tỷ đồng. Trong đó, ngành xây dựng có 1.380 DN, vốn đăng ký 21.662 tỷ đồng, giảm 11,1%; ngành công nghiệp có 1.549 DN, giảm 2,3%, với vốn đăng ký 63.090 tỷ đồng, tăng gấp năm lần.

Khu vực thương mại dịch vụ có 11.546 DN được cấp phép, tăng 7,6%, với vốn đăng ký 159.006 tỷ đồng, tăng 11,5%. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có 962 DN, tăng 24%, với vốn đăng ký 55.156 tỷ đồng, giảm 24,5%; thương nghiệp có 5.377 DN, tăng 5,3%, với vốn đăng ký 46.306 tỷ đồng, tăng 56,7%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 1.601 DN với vốn đăng ký 21.719 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước số giấy phép tăng 5,4% và vốn đăng ký tăng 86,3%./.

Đỗ Doãn