Theo đó, TPBank đã thống nhất chủ trương tiếp tục đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vào TPS với tỷ lệ mua thêm là 1:1.

Số cổ phần mua thêm theo đó tương đương hơn 9 triệu cổ phiếu TPS, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi mua thêm, tỷ lệ sở hữu của TPBank tại TPS vẫn giữ nguyên ở mức 9,01%.

Hồi tháng 6/2021, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho TPBank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.000 tỷ đồng từ hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông ngân hàng này thông qua.

Theo đó, TPBank được tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan, theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

TPBank được đầu tư bởi 5 cổ đông lớn trong lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông là: Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Công ty cổ phần FPT, Công ty thông tin di động VMS (MobiFone), Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) và Tập đoàn tài chính SBI Ven Holding Pte.Ltd Singapore.

Chí Tín