Đối với chương trình kết nối với DN hàng bình ổn có 68 DN tham gia, hạn mức tín dụng là 8.745 tỷ đồng. Dư nợ đến cuối tháng 10/2014 đạt hơn 749 tỷ đồng. Đối với chương trình kích cầu, đến nay Thành phố đã phê duyệt 109 dự án với tổng mức đầu tư là hơn 8.917 tỷ đồng, số vốn vay được ngân sách hỗ trợ là hơn 4.361 tỷ đồng; vốn đầu tư bình quân của 1 dự án là 81,8 tỷ đồng/dự án.

Mặc dù đã vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng ngành ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện chương trình kết nối ở cả 24 quận, huyện, trong đó tập trung mở rộng tín dụng đối với các khu vực, lĩnh vực kinh tế đang phát triển hiệu quả và trọng yếu của Thành phố.

Ngân hàng Nhà nước TP. Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với Sở Công Thương, 24 quận, huyện và các hiệp hội ngành nghề, Liên minh HTX, Hepza… để tiếp nhận danh sách các DN có nhu cầu vay vốn để triển khai đến các NHTM trên địa bàn Thành phố nhằm giải quyết nhu cầu vay vốn của các DN./.

Theo VGP