tiền thu nợ thuế

Theo đó, số tiền thuế thu bằng biện pháp quản lý nợ là trên 7.000 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế là 5.171 tỷ đồng.

Để đạt được chỉ tiêu tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm ngày 31/12/2014 không vượt quá 5% so với tổng số thu ngân sách năm 2014, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, phân tích các khoản nợ thuế, áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế...

Đồng thời, thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ cho từng phòng liên quan, từng chi cục thuế quận, huyện. Các đơn vị này cũng đã giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đội thuế, từng công chức phụ trách địa bàn nhằm tăng cường các biện pháp xử lý thuế có hiệu quả, phấn đấu số tiền nợ thuế phải giảm ở mức thấp nhất, hạn chế phát sinh nợ mới…

Ngoài ra, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện, các sở, ban, ngành liên quan như công an, ngân hàng, kho bạc trong việc đôn đốc thu, cưỡng chế thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật để thực hiện tốt việc thu hồi nợ thuế trong 6 tháng cuối năm 2014./.

Theo VGP