Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tuần qua, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp đã tổ chức một phiên đấu thầu của Kho bạc Nhà nước. Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 500 tỷ đồng trên 8.000 tỷ đồng gọi thầu: trái phiếu kỳ hạn 2 năm trúng thầu 450 tỷ đồng (lãi suất 5,69%); kỳ hạn 3 năm trúng thầu 50 tỷ đồng (lãi suất 6,14%). Như vậy, với giá trị huy động trong tuần, kế hoạch huy động trái phiếu không được cải thiện nhiều so với thời điểm cuối quý 1. Tính từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng trúng thầu đạt 82.520 tỷ đồng, trong đó: Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công hơn 69.282 tỷ đồng (đạt 40,75% kế hoạch); Ngân hàng Phát triển đấu thầu thành công 9.987 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội đấu thầu thành công 3.252 tỷ đồng. Khác với sự kém sôi động của thị trường sơ cấp, diễn biến của thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp đã có sự cải thiện đáng kể so với tuần kế trước. Giá trị giao dịch thứ cấp trong tuần đạt hơn 11.481 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 2.870 tỷ đồng/phiên, tăng 94% so với bình quân phiên tuần trước đó. Trong đó, giao dịch outright đạt hơn 9.159 tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm: kỳ hạn 0 - 1 năm chiếm 20,26%; kỳ hạn 1 – 3 năm chiếm 64,99%; kỳ hạn 3 – 5 năm chiếm 11,11%; kỳ hạn 5 – 10 năm chiếm 3,63%; kỳ hạn 10 - 15 năm không có giao dịch. Còn giao dịch repo trong tuần đạt 2.323 tỷ đồng, với kỳ hạn repo từ 14 đến 92 ngày. Đối với tín phiếu kho bạc, giá trị giao dịch outright tín phiếu đạt 192,8 tỷ đồng; trong tuần không có giao dịch repos tín phiếu kho bạc nào được thực hiện. Nếu tính riêng từ 1/1/2014 đến nay, giá trị giao dịch thứ cấp của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc đạt 154,479 nghìn tỷ đồng và 1.856 tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 2.413 tỷ đồng cho trái phiếu và 29 tỷ đồng cho tín phiếu. Đối với giao dịch của khối ngoại, từ 1/1/2014, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ của nhà đầu tư nước ngoài là 21.486 tỷ đồng, chiếm 13,91% so với giá trị giao dịch toàn thị trường. Nhóm Nghiên cứu, Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Ngân hàng BIDV nhận xét, thị trường trái phiếu chính phủ sôi động trở lại so với tuần giao dịch đầu tháng 4. Tổng giá trị giao dịch outright đạt hơn 9 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần với tuần trước. Tỷ trọng giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài trong tuần cũng tăng lên 15% từ mức 14% của tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 311 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp. Kỳ hạn YTM thực hiện từ 7 -11/4/2014 (%) YTM thực hiện 31/3/2014- 4/4/2014 (%) YTM chào GD ngày 10/4/2014 (%) YTM chào trên YC ngày 10/4/2014 (%) 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4,1425 6 Tháng 4,4497 9 Tháng 4,5998 12 Tháng 4,6996 - 5,3499 4,7999 - 5,0002 4,9005 4,8504 2 Năm 5,3201 - 7,7986 5,3001 - 5,7501 5,6498 5,7497 3 Năm 6,0302 - 6,3801 6,0299 - 6,3001 6,2499 6,2498 3-5 Năm 6,8999 - 6,9001 6,75 - 6,85 6,9001 - 5 Năm 7,0501 - 7,3 7,0199 - 7,28 7,3 7,2498 7 Năm 8,3733 - 8,3733 8,12735 10 Năm 8,6997 15 Năm 8,8768 - 8,8768 8,7994 Lãi suất giao dịch trên thị trường thứ cấp đã chững đà tăng của tuần trước, chủ yếu đi ngang trong tuần này. Cuối tuần, lãi suất các kỳ hạn 2, 3 và 5 năm giao dịch quanh mức 5,79%/năm, 6,33%/năm và 7,26%/năm. Kết quả đấu thầu trái phiếu chính phủ tuần kế trước cho thấy thông điệp của Kho bạc Nhà nước sẽ giữ ổn định mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý và không huy động bằng mọi giá. Do vậy, thị trường lấy lại sự ổn định trong tuần, Nhóm Nghiên cứu cho hay. Còn trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp, diễn biến vẫn khá trầm lắng. Lãi suất trúng thầu các kỳ hạn đều thấp hơn mức lãi suất giao dịch trên thị trường thứ cấp tiếp tục khẳng định thông điệp muốn giữ ổn định mặt bằng lãi suất của Kho bạc Nhà nước. Trong tuần tới, Kho bạc Nhà nước dự kiến duy trì khối lượng gọi thầu với 8.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ với các kỳ hạn 2, 3 và 5 năm; và 1.000 tỷ đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Dự báo, kết quả đấu thầu sơ cấp của Kho bạc Nhà nước sẽ tác động đến tâm lý thị trường, kéo mặt bằng lãi suất giao dịch thứ cấp tuần tới về quanh mức lãi suất trúng thầu sơ cấp./.

Duy Thái