chi tra

Chi trả lương hưu tại nhà ở Hà Nội. Ảnh: BHXH Việt Nam

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn, gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 7, tháng 8 năm 2021.

BHXH Việt Nam cho biết, theo Thông báo số 167/TB VPCP ngày 23/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch bệnh Covid-19 tại nước ta đang tiếp tục được kiểm soát, nhưng cục bộ tại một số địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương đang diễn biến phức tạp, khó dự báo. Một số tỉnh có nguy cơ cao có thể bùng phát bất kỳ khi nào ở bất cứ đâu.

Vì vậy, để công tác chỉ trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp, cũng như phát huy tinh thần trách nhiệm cùng cả hệ thống chính trị phòng chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 và tháng 8/2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Đồng thời, đề nghị BHXH tỉnh phối hợp cùng với bưu điện tỉnh căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh của từng địa phương, địa bàn xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn theo đúng mục tiêu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 như tại công văn hướng dẫn ban hành hồi cuối tháng 4/2021.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện nay, cả nước có khoảng 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thường xuyên và hơn 200.000 người hưởng trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp/tháng.

Mai Lâm