12

Hội nghị giao ban trực tuyến tại Cục Thuế Trà Vinh.

Nhiều điểm sáng trong mùa dịch

Theo báo cáo của Cục Thuế Trà Vinh, tổng thu nội địa 8 tháng đầu năm 2021 của đơn vị thực hiện đạt 3.758 tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán UBND tỉnh Trà Vinh giao, bằng 108,2% so cùng kỳ. Qua phân tích và đánh giá kết quả thu, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong tháng 8 số thu đã giảm khoảng 400 tỷ đồng so với bình quân 7 tháng đầu năm và kết quả thu 8 tháng, nhưng có nhiều khoản thế, sắc thuế vẫn đạt tiến độ so với chỉ tiêu, dự toán năm.

b12

Kết quả thu 8 tháng đầu năm đạt tiến độ thu chủ yếu là các khoản thu phát sinh những tháng đầu năm như thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các khoản thu thuế giá trị gia tăng (GTGT); thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) từ hoạt động xổ số chiếm 30,3% tổng thu 8 tháng; thuế phát sinh tăng số nộp thuế nhà thầu dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2; thu tiền sử dụng đất và một số khoản thu khác…

Đặc biệt, đến hết tháng 8/2021 đã có 6/17 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ dự toán năm. 3/17 khoản thu hoàn thành, vượt dự toán năm là thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản - tài nguyên nước do phát sinh cấp quyền có số nộp lớn; thu khác ngân sách do khoản thu hồi các khoản chi năm trước, thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phát sinh nhiều; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, do phát sinh tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê, nộp theo kiến nghị các năm trước của thanh tra, kiểm toán chuyên ngành.

Một trong những điểm sáng được đánh giá là khá ấn tượng trong 8 tháng đầu năm đó là kết quả thu hồi nợ thuế. Đến thời điểm 31/8/2021, bằng nhiều biện pháp quyết liệt, đơn vị đã thu được 145 tỷ đồng. Cũng đến thời điểm 31/8/2021, tổng số thuế nợ tại cơ quan thuế chiếm 3,68% trên tổng thu nội địa, (thấp hơn 1,2% so với mức quy định không vượt quá 5%).

Phấn đấu “cán đích” 5 nghìn tỷ đồng

Ban lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh cho rằng, nhiệm vụ “kép” mà đơn vị đã và đang thực hiện cần được đẩy mạnh hơn, quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm. Vì vậy, các phòng, chi cục thuế khẩn trương rà soát nhiệm vụ từ nay đến cuối năm theo chương trình công tác cụ thể và cần có trọng tâm, trọng điểm đối với từng lĩnh vực; trước mắt tập trung hoàn thành kế hoạch thu nội địa trong tháng 9/2021 khoảng 130 tỷ đồng; nhiệm vụ thu nội địa từ nay đến cuối năm là 1.241 tỷ đồng để hoàn thành dự toán 5.000 tỷ đồng năm 2021.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là đẩy mạnh khai thác các khoản thu nội địa, các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, đơn vị xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách...

“Đối với số thuế, tiền thuê đất hết thời gian gia hạn, toàn ngành tập trung đôn đốc người nộp thuế (NNT) nộp kịp thời vào ngân sách, tuyệt đối không để quá hạn mới phát hành thông báo nhắc nộp (kỳ gia hạn thuế GTGT tháng 3/2021 chậm nhất là ngày 20/9/2021; quý I/2021 chậm nhất là ngày 30/9/2021 phải nộp vào ngân sách...” - đại diện ban lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh cho biết.

Ban lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh cũng cho biết từ nay đến hết năm 2021, yêu cầu sau mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, các đoàn thanh tra, kiểm tra cần tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm để triển khai học tập kinh nghiệm trong toàn ngành; quyết tâm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch cao nhất, do vậy có thể thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở NNT đến hết tháng 12/2021; yêu cầu sau mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra thuế phải phân tích từng đối tượng thuộc nhóm nợ có khả năng thu; kịp thời triển khai cho các đơn vị trực thuộc cục thuế thực hiện tốt công tác quản lý nợ, chỉ đạo của Tổng cục Thuế và đưa ra các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng, xử lý nợ cụ thể.


Gia Cư - CTV