Ngoại trừ một số phiên đấu thầu không có khối lượng trái phiếu trúng thầu, thì từ đầu năm tới nay, 90 tỷ đồng được ghi nhận là con số trúng thầu thấp nhất trên thị trường trái phiếu chính phủ bảo lãnh sơ cấp. Tỷ lệ huy động thành công trong phiên này cũng thấp hơn nhiều so với phiên đấu thầu gần đây nhất (26/8) với 675 tỷ đồng.

Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.500) tỷ đồng, 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 730 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 8,3-9,5%/năm. Kết quả, huy động được 50 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,3%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 40 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,1%/năm. Đây cũng là khối lượng và lãi suất trúng thầu, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 24.147 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại HNX./.

D.T