Tuần qua, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp chỉ tổ chức 1 phiên đấu thầu của Kho bạc Nhà nước gọi thầu. Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công hơn 3.864 tỷ đồng trên 7.000 tỷ đồng gọi thầu.

TPCP

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm trúng thầu 400 tỷ đồng, với lãi suất 5,7%/năm, kỳ hạn 3 năm trúng thầu hơn 1.810 tỷ đồng, với lãi suất 6,2%/năm; kỳ hạn 5 năm trúng thầu 620 tỷ đồng, với lãi suất 7,20%/năm, kỳ hạn 10 năm trúng thầu 1.034 tỷ đồng, với lãi suất 8,7%/năm.

Tính từ đầu năm tới nay, tổng khối lượng trúng thầu trên thị trường sơ cấp đạt 110.543 tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công hơn 96.704 tỷ đồng (đạt 56,88% kế hoạch); Ngân hàng Phát triển Việt Nam đấu thầu thành công 9.987 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội đấu thầu thành công 3.852 tỷ đồng.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, giá trị giao dịch tuần qua đạt hơn 16.778 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 3.356 tỷ đồng/phiên, tương đương với bình quân phiên tuần kế trước.

TPCP

Trong đó, giao dịch outright đạt hơn 12.584 tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm (kỳ hạn 0 - 1 năm chiếm 30,33%; kỳ hạn 1 – 3 năm chiếm 38,51%; kỳ hạn 3-5 năm chiếm 12,54%, kỳ hạn 5-10 chiếm 14,27%, kỳ hạn 10- 15 năm chiếm 4,36%). Giao dịch repo đạt 4,194 tỷ đồng với kỳ hạn repo từ 28 đến 178 ngày.

Trong tuần, tổng giá trị giao dịch tín phiếu kho bạc đạt hơn 288,4 tỷ đồng; trong đó, giá trị giao dịch outright tín phiếu đạt hơn 97,4 tỷ đồng, giá trị giao dịch repos đạt 191 tỷ đồng.

Nếu tính riêng từ 1/1/2014 đến nay, giá trị giao dịch của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc đạt lần lượt 243,214 nghìn tỷ đồng và 4.366 tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 2.533 tỷ đồng/phiên cho trái phiếu và 45,48 tỷ đồng/phiên cho tín phiếu.

Trái phiếu tuần 2-6/6: Cung - cầu chưa có thay đổi lớn
3 tháng

Lợi suất giao ngay theo ngày thanh toán (27/5/2014 – 2/6/2014). Nguồn: HNX

Nhóm Nghiên cứu, Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam cho rằng, tuần qua, thị trường trái phiếu chính phủ giao dịch sôi động hơn, thanh khoản khá tốt. Nhu cầu đầu tư tăng nhẹ, đặc biệt đối với kỳ hạn 3-5 năm. Giá trị giao dịch một chiều toàn thị trường cũng đã tăng 10% so với tuần kế trước.

Nhà đầu tư nước ngoài (chủ yếu là các ngân hàng nước ngoài) tuần qua bán ròng 655 tỷ đồng. Tính từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ của nhà đầu tư nước ngoài đạt 35.366 tỷ đồng, chiếm 14,54% so với giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trong tuần qua, lãi suất trái phiếu chính phủ chủ yếu đi ngang, quanh mức 5,85%, 6,2% và 7,2% các kỳ hạn 2, 3 và 5 năm.

Trái phiếu tuần 2-6/6: Cung - cầu chưa có thay đổi lớn
YTM thực hiện 26/5/2014- 30/5/2014  (%)

Theo Nhóm Nghiên cứu, các yếu tố tác động đến diễn biến lãi suất trái phiếu chính phủ trong tuần bao gồm: Lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng giảm nhanh; Nhu cầu đầu tư tăng nhẹ nhưng chưa đủ mạnh để kéo lãi suất xuống khỏi mức hiện tại.

Trong tuần từ ngày 2-6/6, nguồn cung trên sơ cấp sẽ giảm khoảng 1.000 tỷ đồng, khi chỉ có 1 phiên gọi thầu của Kho bạc Nhà nước với khối lượng gọi thầu chỉ 6.000 tỷ đồng, chia đều cho 3 kỳ hạn 2, 3 và 5 năm. Dự báo trong tuần này, lãi suất thứ cấp có thể tiếp tục xu hướng đi ngang, khi cung-cầu thị trường chưa có thay đổi lớn.

Kế hoạch đấu thầu tuần 2-6/6:

Trái phiếu tuần 2-6/6: Cung - cầu chưa có thay đổi lớn
TCPH

Duy Thái