Ông Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1976, là tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kobe (Nhật Bản); Thạc sĩ Chính sách tài chính công, Trường Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản); Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trước khi được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, ông Nguyễn Như Quỳnh kinh qua nhiều vị trí công tác và giữ các chức vụ: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc phụ trách Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Phó Viện trưởng phụ trách, điều hành Viện Chiến lược và Chính sách tài chính.

Trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cho ông Nguyễn Như Quỳnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn chúc mừng và tin tưởng ông Nguyễn Như Quỳnh trên cương vị công tác mới sẽ phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã có cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đề nghị ông Nguyễn Như Quỳnh và Viện Chiến lược và Chính sách tài chính trong thời gian tới phải tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ, gồm: xây dựng chiến lược phát triển tài chính đến năm 2030; xây dựng viện xứng đáng là đơn vị đầu ngành về công tác nghiên cứu khoa học của Bộ Tài chính.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Nguyễn Như Quỳnh cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, học tập không ngừng của đơn vị và bắt tay ngay vào triển khai các nhiệm vụ được giao, hướng tới các mục tiêu vì sự phát triển của ngành Tài chính, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước./.