Các địa phương được hỗ trợ thực hiện chính sách đợt này bao gồm: Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hòa, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Hậu Giang và Đồng Tháp.

Theo Bộ Tài chính, tại 16 địa phương trên, có 9.246 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu BMVNAH, với tổng kinh phí là trên 164,8 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ trên 160,7 tỷ đồng.

Cụ thể số kinh phí hỗ trợ từng địa phương như sau: tỉnh Phú Thọ: 410 triệu đồng (cho 23 mẹ), Bắc Giang: 16,47 tỷ đồng (924 mẹ), Hòa Bình: trên 2 tỷ đồng (114 mẹ), Hải Phòng: gần 3,1 tỷ đồng (347 mẹ), Hải Dương: 10,8 tỷ đồng (606 mẹ), Hưng Yên: 5,93 tỷ đồng (333 mẹ), Ninh Bình: 731 triệu đồng (41 mẹ), Thanh Hóa: 10,26 tỷ đồng (576 mẹ), Quảng Trị: 6,2 tỷ đồng (348 mẹ), Bình Định: 2,55 tỷ đồng (143 mẹ), Khánh Hòa: 927 triệu đồng (104 mẹ), Long An: 19,55 tỷ đồng (1.097 mẹ), Tiền Giang: 43,6 tỷ đồng (2.447 mẹ), Trà Vinh: trên 22,1 tỷ đồng (1.241 mẹ), Hậu Giang: gần 10,1 tỷ đồng (566 mẹ) và Đồng Tháp: trên 5,9 tỷ đồng (336 mẹ).

Riêng kinh phí tổ chức lễ tặng, truy tặng, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương chủ động sử dụng ngân sách của địa phương để thực hiện.

Nguyên tắc hỗ trợ kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu BMVNAH :

- Về mức hỗ trợ: 15,5 lần mức lương cơ bản cho mỗi đối tượng được tặng danh hiệu.

- Về cơ chế hỗ trợ cho các địa phương: NSTW hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; hỗ trợ 50% kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW dưới 50%. Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo.

Mai Lâm