Trước đó, các Cty bảo hiểm nước ngoài không thành công trong việc tăng thị phần tại Trung Quốc, vì những rào cản khi tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện mà cơ quan quản lý bảo hiểm Trung Quốc đặt ra.

Theo ông Jonathan Zhao, đại diện Cty Ernst & Young, thị phần hiện nay của các Cty bảo hiểm nước ngoài tại thị trường Trung Quốc là 1% và có thể sẽ tăng lên 4% vào năm 2018.

Với chính sách mới này của Trung Quốc, các Cty bảo hiểm nước ngoài có thể xây dựng phí và điều khoản bảo hiểm riêng cho công ty mình. Đồng thời, việc xóa bỏ rào cản này sẽ tạo cơ hội cho các Cty bảo hiểm nước ngoài cạnh tranh công bằng với các Cty bảo hiểm trong nước./.

H.C (HHBH)