Quyết định nêu rõ, công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty CP Dệt may Huế công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty KPMG ngày 01/11/2017; thay đổi giấy phép kinh doanh lần 3 do thay đổi số điện thoại (ngày đăng ký thay đổi 17/2/2017); điều lệ sửa đổi ngày 30/3/2018.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với ông Yu Jen Chieh - cổ đông lớn của Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (mã CK: TST) do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 20/12/2017 ông Yu Jen Chieh đã mua 1.000 cổ phiếu TST, làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 287.100 cổ phiếu TST (chiếm tỷ lệ: 5,98%) lên 288.100 cổ phiếu TST (chiếm tỷ lệ 6,0%), có sự thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1% (từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%). Tuy nhiên, đến ngày 26/1/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Yu Jen Chieh.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên